Προσφορές

Προσφορές 2018!

1. Σύστημα συναγερμού

     Honeywell Αμερικής πλήρες

     εγκατεστημένο

     €490+ΦΠΑ!!

2. Σύστημα παρακολούθησης

     CCTV 3 καμερών με

     καταγραφικό

     εγκατεστημένο

     €480+ΦΠΑ!!

 3. Ετήσια συνδρομή κέντρου

λήψης σημάτων €120+ΦΠΑ!!

 

Νέα Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015- Ισχύει από 03/04/2015- Αντικαθιστά την 3/81

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 529/3.4.2015 η υπ’ αριθ. 14980 Φ.700.5/24.3.15 απόφαση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία εγκρίνεται η νέα Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015 με θέμα: «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού».

Με την εν λόγω διάταξη επανακαθορίζονται τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας σε υφιστάμενους χώρους συνάθροισης κοινού.

Από την έναρξη ισχύος της νέας Πυροσβεστικής Διάταξης (3/4/2015) καταργείται η Πυροσβεστική Διάταξη 3/1981 (Β’ 20) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού». Όλες οι υποβαλόμενες μελέτες από 03/04/2015 θα γίνονται με αυτή.