Προσφορές

Προσφορές 2018!

1. Σύστημα συναγερμού

     Honeywell Αμερικής πλήρες

     εγκατεστημένο

     €490+ΦΠΑ!!

2. Σύστημα παρακολούθησης

     CCTV 3 καμερών με

     καταγραφικό

     εγκατεστημένο

     €480+ΦΠΑ!!

 3. Ετήσια συνδρομή κέντρου

λήψης σημάτων €120+ΦΠΑ!!

 

Το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας διασφαλίζεται με την αυστηρή τήρηση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ISO EN 9001:2008).

Η εταιρεία μας είναι αναγνωρισμένη εταιρεία αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής & υψηλής πίεσης

Η αναγόμωση των πυροσβεστήρων πραγματοπιείται υπό την επίβλεψη τεχνικού, πιστοποιημένου ως αρμόδιο άτομο για το σκοπό αυτό.

Επίσης, διαθέτουμε τις απαραίτητες πιστοπιήσεις για τον επανέλεγχο & την υδραυλική δοκιμή όλων των τύπων δοχείων  χαμηλής & υψηλής πίεσης

Διαθέτουμε πιστοποιητικό για τον περιοδικό έλεγχο και υδραυλική δοκιμή φιαλών που εμπίπτουν στην οδηγία ADR

Τέλος,  η εταιρεία και όλοι μας οι τεχνικοί του τμήματος ασφαλείας, εγκαταστάσεων συναγερμών & συστημάτων παρακολούθησης - καμερών έχουν αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του πολίτη