Προσφορές

Προσφορές 2018!

1. Σύστημα συναγερμού

     Honeywell Αμερικής πλήρες

     εγκατεστημένο

     €490+ΦΠΑ!!

2. Σύστημα παρακολούθησης

     CCTV 3 καμερών με

     καταγραφικό

     εγκατεστημένο

     €480+ΦΠΑ!!

 3. Ετήσια συνδρομή κέντρου

λήψης σημάτων €120+ΦΠΑ!!

 

 

Εδρα:  Οδός ΒΙΠΕ, Θεριανό Βραχνεΐκων, Πάτρα, 25200

           Τηλ. κέντρο: 2610 433007 - Φαξ: 2610 241327

email:  info@pyr-sos.gr

 

Υπ/μα: Πανεπιστημίου 10-12 Πάτρα, 26441

           Τηλ. κέντρο: 2610 436913 - Φαξ: 2610 436580

email:  info@pyr-sos.gr


Προβολή ΠΥΡ.SOS ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΕΠΕ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Προβολή ΠΥΡ.SOS ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΕΠΕ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους